Wat kunt u onder grondwerk verstaan?

Het grondwerk wat Art Garden met hun ruime machinepark kan uitvoeren is onder andere het bouwrijp maken van percelen, uitgraven en aanvullen van fundaties. Ook klein grondwerk zoals het spitten van plantsoenen en tuinen op beperkte ruimte en smalle doorgangen is mogelijk.

Naast alle werkzaamheden als grondwerk, leveren wij ook zand, grond, grind en gebroken puin.

Grondwerk: Één van de specialisaties van Art Garden!

Grondwerk
Art Garden